Campus Vasastan / Klimatsmarta Val

Ett modernt och klimatsmart gymnasiecampus

Campus Vasastan är en av Stockholms mest moderna skolfastigheter där elever och lärare har fantastiska förutsättningar för lärande i en skolmiljö anpassad efter framtidens behov.

Klimatsmarta val

Hemsö fastighetsbolag omvandlade i samarbete med AcadeMedia de tidigare kontorslokalerna till skola enligt de senaste direktiven för klimatsmart och hållbar fastighetsutveckling, med målsättning att minimera projektets klimatpåverkan.

Renoveringen av fastigheten har kartlagts genom att beräkna materialanvändning och dess miljöpåverkan. Resultatet är ett klimatsmart campus där återbruk, återvinning och energieffektivitet har stått i fokus under utvecklingen av projektet.

Skolkök med hållbar inriktning

Campusets matsal med eget skolkök ligger på plan två. Här lagas skolmaten från grunden av våra egna kockar. Mätning av matsvinn och resthantering är en del av kökets hållbara koncept för att minska skolornas klimatavtryck.

Takterrass med växthus

Campuset har en gemensam takterrass på våningsplan sex som är tillgänglig för alla på skolorna. Här kan eleverna koppla av och mötas under raster. Här finns även ett eget växthus för eleverna där de kan experimentera med odlingar som till exempel aerodynamisk odling.

Campus Vasastan

Ett nytt modernt campus i Vasastan